Received message - invitation

Procurement procedure 106_To_OP PIK_Dodávka služeb pro zajištění měření a analýzy zachycené rtuti a jejích derivátů a dalších těžkých kovů
Sender Markéta Tománková
Sender organization Technická univerzita v Liberci [CRN: 46747885]
Recipient All (including public)
Date 31.10.2022 12:17:36
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Výzva k podání nabídky

Vážení,

tímto si dovolujeme vyzvat zájemce k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky. Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je dostupná na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace“.

S pozdravem
Markéta Tománková