Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 011_JZ_Grafické služby pro OKM
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2023 15:35:01
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení,

tímto si dovolujeme vyzvat zájemce k podání nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je dostupná na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace“.

S pozdravem
Jan Žďárský