Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 011_JZ_Grafické služby pro OKM
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.02.2023 11:54:03
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

zadavatel opomněl na profilu zadavatele uveřejnit podklady k úkolu. Do sekce Zadávací dokumentace dodatečně nahrává tyto podklady.

Zadavatel vzhledem k tomuto opomenutí prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 06.03.2023 do 10:00.

S pozdravem
Jan Žďárský


Přílohy
- TUL_OKM_FZS_leták_foto.zip (43.40 MB)
- TUL_OKM_FZS_leták_podklady.docx (4.78 MB)