Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 016_JZ_TAČR_3D tiskárna pro KNT
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2023 09:02:47
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

zadavatel mění zadávací dokumentaci takto:

Záruka za jakost: min. 24 měsíců

Zadavatel do sekce Zadávací dokumentace nahrává opravenou smlouvu a výzvu k podání nabídek. Zároveň zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 28.03.2023 do 10:00.

S pozdravem
Jan Žďárský


Přílohy
- 01_016_Výzva a Zadávací dokumentace_OPRAVA.pdf (582.13 KB)
- 02_016_P1_Návrh kupní smlouvy.doc (372.50 KB)