Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 034_To_Skříňová dodávka pro rozvoz jídel_KaM
Odesílatel Markéta Tománková
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2023 09:31:17
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

tímto si dovolujeme vyzvat zájemce k podání nabídky v rámci výše uvedené veřejné zakázky. Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je dostupná na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace“.

S pozdravem
Markéta Tománková