Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure 030_JZ_NPO A1_Biologická kamera (FT_A1-032 KNT)
Sender Jan Žďárský
Sender organization Technická univerzita v Liberci [CRN: 46747885]
Recipient All (including public)
Date 21.04.2023 12:05:48
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

zadavatel dne 18.04.2023 obdržel tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel ve své technické specifikaci uvádí následujícíc technické požadavky:
„Kamera pro mikroskop v biologické laboratoři s globální závěrkou umožňující pozorování rychle se pohybujících objektů bez zkreslení obrazu, vč. příslušenství (SW, modul pro připojení, port). Nutná kompatibilita se stávajícím mikroskopem Nikon Eclipse Ts2“

Ke zveřejněným minimálním technickým požadavkům uveřejněným v zadávací dokumentaci máme následující dotazy:
1. Jaké minimální rozlišení kamery požadujete?
2. Požadujete u kamery běžně používaný CMOS snímač?
Jaký rozsah expozičních časů požadujete?
4. Jakou velikost pixelů požadujete?
5. Jaké snímkové frekvence minimálně požadujete?
6. Požadujete, aby software umožňoval alespoň tyto operace: pořizování snímků; zpracování
snímků (úpravy snímků a popisky); měření ve snímcích i v živém náhledu; základní měřící
nástroje jako vkládání měřítka, měření délek; exportování dat do MS Excel; časosběrné
snímání?
7. Požadujete, aby software byl kromě anglického jazyka také v jazyce českém?

K tomu zadavatel uvádí a mění dokumentaci následovně:
1. 3 MP a více
2. Ano, požaduje
3. minimálně 50 μs - 5 s
4. 3,45 x 3,45µm a lepší
5. alespoň 60 fps (90fps, 200 fps...)
6. Ano, zadavatel požaduje všechny zmíněné funkce.
7. Ano, požaduje.

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 12.05.2023 do 10:00.

S pozdravem
Jan Žďárský