Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 038_Lo_Vybavení budovy F1 TUL nábytkem_katedra KVM
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2023 08:23:07
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 1

Protože zadavatel připojil chybnou zadávací dokumentaci, tak tuto chybnou ZD smazal a uveřejnil správnou zadávací dokumentaci v části zadávací dokumentace - soubory ke stažení.

Vzledem k této skutečnosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání a otevírání nabídek do 30. 5. 2023 do 09:00 hodin.

Za zadavatele: Jitka Loudová