Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 044_Lo_NPO_Počítač včetně vybavení a software_A3_003
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2023 11:09:50
Číslo jednací ve SpSl TUL23/9615/018919-9
ID ve SpSl EZAKZ230034531
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 1

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Vážený účastníku,

k dotazu č. 1:
Dobrý den, v zadání požadujete napájecí zdroj min. 1000W Platinum. Vzhledem k tomu, že je tento požadavek vzhledem ke konfiguraci PC předimenzovaný, budete akceptovat zdroj o výkonu 680W Platinum, s tím, že výrobce garantuje 100% funkčnost sestavy s tímto zdrojem? Navíc je takový zdroj environmentálně šetrnější k životnímu prostředí.

sdělujeme odpověď: Zadavatel trvá nadále na specifikaci uvedené ve Výzvě a zadávací dokumentaci.

Za zadavatele: Jitka Loudová