Received message - invitation

Procurement procedure 062_JZ_Propagační předměty pro TUL a její součásti
Sender Jan Žďárský
Sender organization Technická univerzita v Liberci [CRN: 46747885]
Recipient All (including public)
Date 26.05.2023 08:53:27
Reference number in the filing service TUL23/9615/021128-7
Identifier in filing service EZAKZ230034562
Subject Invitation

Vážení,

tímto si dovolujeme vyzvat zájemce k podání nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je dostupná na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace“.

S pozdravem
Jan Žďárský