Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 062_JZ_Propagační předměty pro TUL a její součásti
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2023 10:26:35
Číslo jednací ve SpSl TUL23/9615/021128-13
ID ve SpSl EZAKZ230034602
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

zadavatel dne 01.06.2023 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Text dotazu:

prosím o upřesnění, zda u položky P11: Hrnek nerezový požadujete potisknout krabičku, hrnek nebo obojí, případně jakou technologií, pokud to neponecháte na dodavateli.

K tomu zadavatel sděluje následující:
U hrnku prosíme pouze o potisk hrnku, a to nejvhodnější možnou technologií s ohledem na potiskovaný materiál - nerez.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 den, a to do 14.06.2023 do 10:00.

S pozdravem
Jan Žďárský