Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 057_Lo_Budova F2_2NP_Oprava výměnou_osvětlení ateliéru
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2023 12:37:53
Číslo jednací ve SpSl TUL23/9615/022114-9
ID ve SpSl EZAKZ230034690
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 1

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto poskytuje odpověď na dotaz vznesený v rámci výše uvedeného výběrového řízení

Dotaz č. 1
Dobrý den,
v dokumentaci k výše uvedené zakázce je výpočet osvětlení, který počítá s UGR 22. Jelikož se jedná o místnost, kde probíhá výuka, je dle našeho názoru přípustné UGR 19. Mělo by dojít tedy k úpravě světelného výpočtu a opravě počtu svítidel a jejich komponentů ve výkazu výměr. Prosím o zpětnou informaci.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1
Řešený prostor byl kolaudován a je provozován jako ateliér. V řešeném prostoru neprobíhá výuka jako v klasické studovně (učebně) ale formou odborné praxe a konzultací. Vzhledem k tomu byl prostor zatřízen dle ČSN EN 12464, tabulka "Vzdělávací zařízení - Školské budovy", ref. číslo 44.17 - přípravny a dílny.
Dokumentace byla zadaná jako výměna osvětlení beze změny užívání místnosti pro jiné účely.

Za zadavatele: Jitka Loudová