Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 145_JZ_MŠMT_Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov - bud. D TUL
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2024 15:33:06
Číslo jednací ve SpSl TUL24/9615/005058-9
ID ve SpSl EZAKZ240035535
Předmět Výzva

Vážení,

tímto si dovolujeme vyzvat zájemce k podání nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je dostupná na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace“.

S pozdravem
Bc. Jan Žďárský