Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 145_JZ_MŠMT_Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov - bud. D TUL
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2024 09:37:17
Číslo jednací ve SpSl TUL24/9615/005058-11
ID ve SpSl EZAKZ240035597
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení účastníci,

zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. V příloze k této zprávě zasílám odpověď na tuto žádost.

Zadavatel v souvislosti s touto žádostí o vysvětlení ZD prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 26.02.2024 do 10:00.

S pozdravem
Bc. Jan Žďárský


Přílohy
- 11_145_ŽVZD1_odpověď.pdf (557.09 KB)