Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 145_JZ_MŠMT_Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov - bud. D TUL
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.02.2024 12:53:46
Číslo jednací ve SpSl TUL24/9615/005058-20
ID ve SpSl EZAKZ240035656
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Vážení účastníci,

zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. V příloze k této zprávě zasílám odpověď na tuto žádost.

Zadavatel v souvislosti s touto žádostí o vysvětlení ZD prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 06.03.2024 do 10:00.

S pozdravem
Bc. Jan Žďárský


Přílohy
- 22_145_ŽVZD3_odpověď.pdf (337.71 KB)