Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 145_JZ_MŠMT_Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov - bud. D TUL
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2024 14:29:57
Číslo jednací ve SpSl TUL24/9615/005058-25
ID ve SpSl EZAKZ240035663
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení účastníci,

zadavatel v příloze k tomuto dokumentu přikládá nový výkaz výměr a přílohy k němu. Tyto soubory budou přiloženy také do sekce Zadávací dokumentace.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 11.03.2024 do 10:00.

S pozdravem
Bc. Jan Žďárský


Přílohy
- 29_145_Výkaz výměr_doplněný.xlsx (581.95 KB)
- 30_145_Tabulka výplní.pdf (47.71 KB)
- 31_145_Výřez pohledu.pdf (55.25 KB)