Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 039_Lo_Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2024 12:42:55
Číslo jednací ve SpSl TUL24/9615/033472-8
ID ve SpSl EZAKZ240035974
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 2

Vysvětlení a doplnění ZD č. 1:

Z důvodu administrativní chyby - chybné nastavení šíře sloupce v příloze č. 4 - Cenový přehled poptávaných komodit, zadavatel upravil řádky 532, 533, 534 tak, aby se do buněk vešly ceny. Z tohoto důvodu nahrává AKTUALIZOVANOU_2 přílohu 4 do části Zadávací dokumentace.

Za zadavatele: Jitka Loudová


Přílohy
- 6_ 039_P4_Cenový přehled poptávaných komodit_AKTUAL_2.xlsx (68.20 KB)