Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Podzemní požární hydrant, předšoupě
Odesílatel Ota Klekner
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2012 13:15:03
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

výzva