Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Podzemní požární hydrant, předšoupě
Odesílatel Ota Klekner
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2012 13:53:38
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Zadavatel doplňuje výzvu v části Místo pro podání nabídek

U této veřejné zakázky zadavatel připouští i podání nabídky obyčejným e-mailem. Nabídka musí být označena v předmětu e-mailu: NABÍDKA Podzemní požární hydrant, předšoupě. Vlastní nabídka musí být přílohou e-mailu, aby bylo zajištěno její otevření až po skončení lhůty pro podání nabídek.