Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 05.03.2021 06.04.2021 09:00
042_Ve_ERDF_Řídicí systémy automobilu: Aktivní tlumení čtvrtinový model automobilu/Active Suspension quarter-car model_FM 029
podlimitní Příjem nabídek 03.03.2021 07.04.2021 10:00
039_JZ_Vývoj hi-tech technologie magnetronového pokovování do dutin substrátů
nadlimitní Příjem nabídek 02.03.2021 06.04.2021 10:00
040_JZ_Vývoj nových nano vrstev pro ochranu povrchů skleněných a kovových dílů
nadlimitní Příjem nabídek 02.03.2021 06.04.2021 10:00
034_Lo_Bezdrátový přístupový bod
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2021 17.03.2021 09:00
038_Ve_HyHi_Zařízení pro creepové testy a nízkocyklovou únavu
nadlimitní Příjem nabídek 25.02.2021 30.03.2021 10:00
011_JZ_Vývoj dekorativních tenkých vrstev s proměnlivou tloušťkou s různými optickými vlastnostmi
nadlimitní Příjem nabídek 18.02.2021 22.03.2021 10:00
010_JZ_Vývoj barevné dekorativní nano vrstvy
nadlimitní Příjem nabídek 18.02.2021 22.03.2021 10:00
023_Lo_ERDF 2_Naprašovací zařízení pro SEM_BIO 031
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.02.2021 01.03.2021 09:00
027_Ve_Ocelová lávka ke kolejím TUL Liberec-Harcov
podlimitní Hodnocení 16.02.2021 02.03.2021 10:00
024_Ve_ERDF_Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin, plovák na vzdušném proudu_(FM_026,FM_027)
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2021 18.03.2021 10:00
006_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2021 08.04.2021 10:00
025_JZ_ERDF2_Cirkulační lázeň_BIO_011
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2021 09.03.2021 10:00
211_Ve_Dostavba budovy F2 Technické univerzity v Liberci
podlimitní Příjem nabídek 03.02.2021 23.03.2021 10:00
021_Lo_ERDF 2_Mikroskop invertovaný_BIO 023
podlimitní Vyhodnoceno 29.01.2021 16.02.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››