Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
023_To_NPO A2_3D tiskárna (FT_A2_001)
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 31.03.2023 09:00
016_JZ_TAČR_3D tiskárna pro KNT
podlimitní Příjem nabídek 17.02.2023 28.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016