Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
047_Lo_ANTeTUL_Moduly programových balíků určených pro simulaci elektrických a tepelných přechodových dějů a proudění elektrochemických článků a baterií
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2019 10.04.2019 09:00
050_KV_ANTeTUL_Holografické brýle
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 03.04.2019 09:30
049_KV_ANTeTUL_Mlýnek na drcení nanočástic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2019 08.04.2019 10:00
046_Ve_HyHi_Laboratorní aerobní a anaerobní mikrobiální oxidační degradační analyzátory-Laboratory assembly of analyzers for aerobic and anaerobic microbial oxidative degradation
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 02.04.2019 10:00
042_KV_ERDF_Sady výukových modelů pro výuku programování PLC (FM_025)
nadlimitní Příjem nabídek 21.03.2019 24.04.2019 09:00
035_Lo_ERDF_Klimatická komora pro creepové testy a klimatické testy_FS_014
nadlimitní Příjem nabídek 18.03.2019 18.04.2019 09:00
041_Ve_Rastrovací elektronový mikroskop s EDS
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2019 02.04.2019 10:00
030_Ve_ERDF, HyHi_KES-F7 Thermo Lab II a KES-F8 Systém měření propustnosti vzduchu/Air Permeability Tester
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2019 03.04.2019 10:00
040_Ve_Magnetické míchadlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2019 01.04.2019 10:00
008_KV_TUL – Generální oprava objektu E1
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2019 08.04.2019 09:30
016_Ve_HyHi_Vakuová komora s regulací teploty
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2019 26.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016