Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
115_JZ_Laboratorní nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2020 31.07.2020 10:00
104_Ve_ERDF2_Zařízení pro analýzu obrazových dat (IIFM_032)
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2020 13.07.2020 10:00
083_Ve_ERDF2_ Plynová turbína_IIFS_004
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2020 15.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016