Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
091_JZ_ANTeTUL_Elektrochemické články trakční baterie
podlimitní Příjem nabídek 16.06.2021 02.07.2021 10:00
053_Ve_3DSTAR_Výroba 4 ks rozváděčů distribuovaného řídícího systému pro robotické rameno
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 28.06.2021 10:00
081_Ve_HyHi_Zařízení pro creepové testy a nízkocyklovou únavu
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2021 23.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016