Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístroj na měření šíření vlhkosti v textiliích
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2012 24.09.2012 10:00
Software MentorGraphics HEP – Design, Verification & Test pro projekt 1694
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2012 14.09.2012 12:00
Výstavba svislé plošiny v budově Kolejí Vesec
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2012 21.09.2012 10:00
Nákup softwaru pro zrakově postižené pro projekt „Rovné příležitosti“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2012 13.09.2012 10:00
Laboratorní mikroskopy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2012 14.09.2012 08:00
Dodávka vrchních skříněk pro KNT
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2012 04.09.2012 11:00
Vestavba zdvihací plošiny k obj. A
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2012 11.09.2012 10:00
Analyzátor koncentrace ozonu 1ks
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2012 04.09.2012 10:00
SNÍMAČ TOČIVÉHO MOMENTU 2
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2012 31.08.2012 11:00
Serverová infrastruktura
podlimitní Zadáno 11.08.2012 27.08.2012 10:00
Nákup velkokapacitní tiskárny s kopírkou pro projekt „Rovné příležitosti“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2012 15.08.2012 10:00
Rámcová smlouva na dodávky monitorů
nadlimitní Zadáno 31.07.2012 26.09.2012 10:00
Sportovní outdoorové vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2012 14.08.2012 10:00
Měření fyzikálních vlastností horninových vzorků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2012 13.08.2012 14:00
Antigrafitti nátěr menzy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2012 03.08.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016