Detail dílčího hodnotícího kritéria

Informace o kritériu
Název: SLEVA
Jednotka: %
Popis:
(nepovinné)
Předmětem hodnocení bude v rámci dílčího kritéria „sleva“ výše uchazečem poskytnuté slevy na zboží uvedené v jeho nabídkovém katalogu. Tato sleva bude uchazečem garantována po dobu trvání rámcové smlouvy.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vyšší je lepší výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět