Detail of evaluation criteria

Criterion information
Name: Nejnižší nabídková cena
Unit: Kč bez DPH
Description:
(optional)
Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč (bez DPH). Nabídková cena bude součtem cen všech položek vynásobených předpokládanými objemy na 4 roky.
Criteria parameters
Type: price
Nature: quantitative - the numerical value of the criteria is taken from the tender
Orientation: descending cost criterion - downward, lower is better
Weight in the overall evaluation: 100 %
Criterion consists of price items: No
Interval of values limitations: UNDEFINED minimum numeric value not to be exceeded

UNDEFINED maximum numeric value not to be exceeded
Entered value of the criteria must be multiples of: UNDEFINED
The method of comparing the values of tenders under the criteria
back