Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém 005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Odesílatel Marie Křelinová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2016 15:23:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V souvislosti s novým zákonem o ZZVZ č. 134/2016 Sb. zadavatel upravuje podmínky žádosti o účast a kvalifikace do stávajícího dynamického systému.
TYTO ZMĚNY SE NETÝKAJÍ DODAVATELŮ V DNS JIŽ ZAŘAZENÝCH.
Formuláře žádosti o účast a čestné prohlášení ke splnění kvalifikace jsou uveřejněny v bloku Zadávací dokumentace.
Za zadavatele Mgr. Marie Křelinová


Přílohy
- 1_005_Změna zadávací dokumentace.pdf (147.05 KB)