Procurement documents

Procurement procedure: 030_JZ_NPO A1_Biologická kamera (FT_A1-032 KNT)

Document information

Title: Příloha č. 3 - Prohlášení ke střetu zájmů, odpovědnému zadávání a mezinárodním sankcím
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: P3
Document published on Profile: 12.04.2023 14:03:35

Actual file version

File name: Dokument MS Word 04_030_P3_Prohlášení ke střetu zájmů, odpovědnému zadávání a mezinárodním sankcím.doc
Size: 329.00 KB
Actual file version: 12.04.2023 14:00:47
MD5 hash: 8973c301ae5660098f374cafe12ee1b7
SHA256 hash: 567dd9775ea3c3b70ecafb877c70d0b6c9b004bf7a55af0e6e6db9f124d7141f

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 12.04.2023 14:00:47 Příloha č. 3 - Prohlášení ke střetu zájmů, odpovědnému zadávání a mezinárodním sankcím P3 procurement documents - 04_030_P3_Prohlášení ke střetu zájmů, odpovědnému zadávání a mezinárodním sankcím.doc 329.00 KB