Příloha zveřejňované informace

Document information

Title: Reinstalace vířivých dynamometrů Schench WT 150 a WT 190
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 13/8100/129

Actual file version

File name: Dokument PDF Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě.pdf
Size: 822.98 KB
Actual file version: 27.08.2013 15:51:53
MD5 hash: c8bf31cd3d5ec219853f3a6d59e93bc5
SHA256 hash: 7f77e68be8e2de838060b323db883dd3292d57f86979a1ddbd21db271c5ad839