210_MK_Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí
Date of last change 16.03.2015 14:47:10

Zakázka zadávaná v režimu jednacího řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 5 písm. c) ZVZ.

AttachmentsAdditional information
no additional information