Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
Datum poslední změny 07.11.2013 10:03:03

Cena bez DPH - 449 789,-
DPH - 94 455,69,-
Cena s DPH - 544 244,69

Přílohyžádné přílohy