159_MK_Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí pro rok 2015
Datum poslední změny 18.02.2016 09:02:50

Nákup byl proveden na burze a je považován za jednací řízení bez uveřejnění dle zákona 137/2006 Sb. § 23 odst. 5 písm. c)

"V jednacím řízení bez uveřejnění může být veřejná zakázka na dodávky zadána, jestliže jde o dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách."

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace