Předběžná tržní konzultace 001_Ve_NMR spektrometr pro pevnou fázi_Pro-NanoEnviCz II
Datum poslední změny 21.01.2021 16:59:40

Zadavatel připravuje nákup spektrometru nukleární magnetické rezonance (NMR) pro pevnou fázi. Přístroj bude sloužit jako analytický nástroj v organické, anorganické a materiálové chemii. Budou zkoumány zejména anorganické, organické či hybridní materiály.
Zadavatel vyhlašuje předběžné tržní konzultace, jejichž účelem je získání a ověření informací nezbytných pro řádné nastavení zadávacích podmínek připravovaného zadávacího řízení zejména s ohledem na specifikaci, dostupnost a možné dovybavení použitých NMR spektrometrů pro pevnou fázi, a to včetně jejich předběžné ceny.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace