Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
121_Lo_Změna využití stávajících prostor objektu kolejí I TUL v Liberci_SOŠ_EXTERIER
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2021 05.10.2021 09:00
120_Ve_Dostavba budovy F2 Technické univerzity v Liberci
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2021 15.10.2021 10:00
119_Lo_Dynamicko mechanická analýza
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2021 01.10.2021 09:00
118_Lo_ERDF 1_HW Streamovací a záznamová technika pro učebny TUL_AV vybavení A02028
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2021 20.09.2021 09:00
107_Ve_Změna využití stávajících prostor objektu kolejí I TUL v Liberci_SOŠ_Interiér
podlimitní Vyhodnoceno 04.08.2021 23.08.2021 10:00
097_Lo_Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
podlimitní Hodnocení 21.07.2021 31.08.2021 09:00
094_JZ_Zabezpečovací a vibrodiagnostický online systém pro zkušebnu pohonných jednotek
podlimitní Hodnocení 02.07.2021 28.07.2021 10:00
046_JZ_Realizace stavby laboratoře KEZ
podlimitní Vyhodnoceno 29.03.2021 06.05.2021 10:00
O_139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 09.07.2018 09:30
047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 23.03.2018 10:00
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
096_Výpočetní technika TUL - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 06.09.2016 21.09.2016 07:00
093_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 24.08.2016 08.09.2016 07:00
087_Propagační předměty - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 05.08.2016 20.08.2016 10:00
086_Propagační předměty - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 05.08.2016 19.08.2016 23:59
všechny zakázky