Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
023_To_NPO A2_3D tiskárna (FT_A2_001)
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 31.03.2023 09:00
011_JZ_Grafické služby pro OKM
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2023 13.03.2023 10:00
016_JZ_TAČR_3D tiskárna pro KNT
podlimitní Příjem nabídek 17.02.2023 28.03.2023 10:00
005_To_Fyzická ostraha objektů a obsluha pultu centrální ochrany
podlimitní Vyhodnoceno 17.02.2023 07.03.2023 09:00
O_139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 09.07.2018 09:30
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
096_Výpočetní technika TUL - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 06.09.2016 21.09.2016 07:00
093_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 24.08.2016 08.09.2016 07:00
087_Propagační předměty - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 05.08.2016 20.08.2016 10:00
086_Propagační předměty - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 05.08.2016 19.08.2016 23:59
078_MK_Propagační předměty - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.07.2016 09.08.2016 09:00
123_Tiskařské služby - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 26.09.2015 12.10.2015 09:00
121_Tiskové služby - 3 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.09.2015 08.10.2015 09:00
224_Leveloggery
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2012 19.11.2012 10:00
151_Zařízení pro testování rázové odolnosti kompozitů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2012 19.10.2012 10:00
všechny zakázky