Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
050_MK_Rámcová dohoda na dodávky propagačních předmětů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2024 26.07.2024 10:00
037_MK_Projekt ochrany měkkých cílů 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2024 05.08.2024 10:00
031_JZ_Oprava vnitřních prostor 4. – 8. NP budovy H
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2024 20.06.2024 10:00
039_Lo_Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb
podlimitní Vyhodnoceno 17.05.2024 04.06.2024 09:00
Část B) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vozidel (flotilové pojištění)
nadlimitní Vyhodnoceno 18.04.2024 20.05.2024 09:00
Část A) Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu
nadlimitní Vyhodnoceno 18.04.2024 20.05.2024 09:00
003_Lo_OP JAK_Laboratorní systém pro výzkum bateriového managementu s příslušenstvím_FM_009
nadlimitní Vyhodnoceno 15.02.2024 18.03.2024 09:00
149_JZ_OP JAK_Testovací stanice palivových článků a generátor vodíku (FS_003 a FS_001)
nadlimitní Vyhodnoceno 05.02.2024 28.03.2024 10:00
O_139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 09.07.2018 09:30
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
096_Výpočetní technika TUL - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 06.09.2016 21.09.2016 07:00
093_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 24.08.2016 08.09.2016 07:00
087_Propagační předměty - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 05.08.2016 20.08.2016 10:00
086_Propagační předměty - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 05.08.2016 19.08.2016 23:59
078_MK_Propagační předměty - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.07.2016 09.08.2016 09:00
všechny zakázky