Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
004_Lo_Aktivní síťové prvky pro budovu E1 a T
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2020 04.02.2020 09:00
002_Ve_ANTeTUL_Sady pohonů a DC-DC výkonový měřič
nadlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 18.02.2020 10:00
187_KV_ERDF2_Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B
podlimitní Příjem nabídek 16.12.2019 27.01.2020 10:30
186_KV_Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt A
podlimitní Příjem nabídek 09.12.2019 27.01.2020 10:00
224_Ve_ERDF_Vodní lázeň - sestava_FZS_027
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2019 18.12.2019 11:00
214_Ve_3D STAR_Ocelová nosná konstrukce pro portálový stroj podle zadané dokumentace
podlimitní Vyhodnoceno 20.11.2019 10.12.2019 10:00
210_Ve_Rámcová dohoda na dodávky tonerů, součástí a příslušenství fotokopírovacích strojů
nadlimitní Vyhodnoceno 15.11.2019 17.12.2019 10:00
184_KV_ERDF_Termostat (FZS_017)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2019 13.11.2019 09:00
170_Lo_ERDF_Přístroj pro měření výkonu (výkonový analyzátor)_FM 039
nadlimitní Hodnocení 03.10.2019 04.11.2019 09:00
144_KV_ERDF_Pracoviště, řídicí systém, motory, měnič, bezp. komponenty (FM_038)
nadlimitní Vyhodnoceno 11.09.2019 14.10.2019 09:00
141_Ve_ERDF_Průmyslové regulátory_FM_037
nadlimitní Vyhodnoceno 29.08.2019 14.10.2019 10:00
116_Ve_ERDF_ Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin a Plovák na vzdušném proudu / System for experiments with measurement and control of fundamental process variables and Float in air stream levitation / FM_026, FM_027
podlimitní Hodnocení 01.08.2019 12.09.2019 10:00
139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Vyhodnoceno 05.06.2018 09.07.2018 09:30
047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 23.03.2018 10:00
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
všechny zakázky