Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
165_Lo_ERDF2_Hlubokomrazící box (BIO 008)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 05.10.2020 09:00
137_JZ_ERDF2_Pracoviště pro praktickou výuku systémové elektroinstalace KNX (IIFM_024)
podlimitní Hodnocení 08.09.2020 21.09.2020 10:00
123_Lo_ERDF 2_ Plastinovaná anatomická těla a orgány_OSE_002
nadlimitní Hodnocení 19.08.2020 21.09.2020 09:00
154_Ve_ERDF_FM 033_Systém řízení polohy - dvoučlánkové kyvadlo/Position control system - double pendulum
nadlimitní Příjem nabídek 19.08.2020 02.10.2020 10:00
150_Ve_ERDF_FM 030_ Řídicí systémy automobilu: model ABS
nadlimitní Příjem nabídek 18.08.2020 02.10.2020 10:00
152_Ve_ERDF_FM 036_ Systém s řízením teploty a dopravním zpožděním-Heat flow experiment
nadlimitní Příjem nabídek 17.08.2020 30.09.2020 10:00
151_Ve_ERDF_FM 034_ Řízení hladiny vody v nádrži Multitank system
nadlimitní Příjem nabídek 17.08.2020 06.10.2020 10:00
143_Ve_ERDF_FM 032_Systém řízení polohy – kyvadlo na odpruženém vozíku/Position control system - pendulum on flexible joint trolley
nadlimitní Hodnocení 13.08.2020 24.09.2020 10:00
145_Ve_ERDF2_ Plynová turbína_IIFS_004
nadlimitní Hodnocení 10.08.2020 14.09.2020 10:00
099_Ve_ERDF_ Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin a Plovák na vzdušném proudu / System for experiments with measurement and control of fundamental process variables and Float in air stream levitation / FM_026, FM_027
podlimitní Hodnocení 01.06.2020 08.07.2020 10:00
068_Lo_VIN2_Chromatograf vybavený hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením
nadlimitní Vyhodnoceno 07.05.2020 08.06.2020 09:00
O_139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 09.07.2018 09:30
047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 23.03.2018 10:00
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
096_Výpočetní technika TUL - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 06.09.2016 21.09.2016 07:00
všechny zakázky