Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
131_Lo_Rozšíření virtualizační platformy TUL
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2019 02.09.2019 09:00
133_Lo_3D-STAR_Výroba rozváděče řídicího systému Testbedu
podlimitní Příjem nabídek 13.08.2019 09.09.2019 09:00
132_Lo_Konfokální mikroskop
podlimitní Příjem nabídek 12.08.2019 28.08.2019 09:00
138_KV_Nákup výpočetní techniky pro střediska TUL
nadlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 10.09.2019 09:00
139_Ve_Tonery TUL_srpen
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2019 20.08.2019 10:00
136_Ve_Soustruh univerzální
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 27.08.2019 10:00
137_KV_ERDF_PC AIO vč. příslušenství (FZS_034) a notebooky
nadlimitní Příjem nabídek 08.08.2019 09.09.2019 09:00
135_Lo_ERDF_Light design systém vč. příslušenství_FA_048
podlimitní Hodnocení 07.08.2019 23.08.2019 09:00
116_Ve_ERDF_ Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin a Plovák na vzdušném proudu / System for experiments with measurement and control of fundamental process variables and Float in air stream levitation / FM_026, FM_027
podlimitní Příjem nabídek 01.08.2019 03.09.2019 10:00
128_KV_Upgrade AV techniky – budova H TUL
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2019 20.08.2019 09:00
109_Lo_Úprava elektroinstalace motorových kobek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.07.2019 08.08.2019 09:00
118_Lo_ERDF_Ploter_FA 008
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2019 12.08.2019 09:00
113_Ve_ERDF_ Laboratorní prstencový dopřádací stroj- Laboratory Spinning Unit with Short Staple Drafting Device
podlimitní Vyhodnoceno 01.07.2019 22.07.2019 10:00
102_KV_Femtosekundový pulzní vláknový laser
podlimitní Vyhodnoceno 27.06.2019 24.07.2019 09:00
139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 05.06.2018 09.07.2018 09:30
všechny zakázky