Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
032_Ve_Propagační materiály FT TUL
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2020 05.03.2020 10:00
030_Ve_ERDF_Projekční systém_FA_049
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 02.03.2020 10:00
031_KV_Vybavení budovy „E01“ TUL nábytkem
nadlimitní Příjem nabídek 14.02.2020 18.03.2020 09:00
022_KV_ERDF2_Virtuální pitevní stůl (OSE_001)
nadlimitní Příjem nabídek 06.02.2020 09.03.2020 09:00
013_Ve_ERDF2_ 3fázová oddělovací síť pro měření elektromagnetického vyzařování a příslušenství_IIFM_019
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2020 17.02.2020 10:00
015_KV_ERDF2_Umělá impedanční síť pro testování odolnosti elektrotechnických zařízení a příslušenství (IIFM_013)
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2020 17.02.2020 09:00
006_ERDF2_Komora pro měření EMC s příslušenstvím_IIFM_003
nadlimitní Příjem nabídek 04.02.2020 06.03.2020 09:00
010_KV_Doplneni nábytku pro budovu „T“
nadlimitní Příjem nabídek 29.01.2020 02.03.2020 09:00
001_Lo_ERDF_Přístroj pro stanovení toxicity materiálu_FZS 14
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2020 12.03.2020 09:00
002_Ve_ANTeTUL_Sady pohonů a DC-DC výkonový měřič
nadlimitní Hodnocení 16.01.2020 18.02.2020 10:00
187_KV_ERDF2_Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B
podlimitní Hodnocení 16.12.2019 19.02.2020 10:30
186_KV_Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt A
podlimitní Hodnocení 09.12.2019 19.02.2020 10:00
170_Lo_ERDF_Přístroj pro měření výkonu (výkonový analyzátor)_FM 039
nadlimitní Hodnocení 03.10.2019 04.11.2019 09:00
144_KV_ERDF_Pracoviště, řídicí systém, motory, měnič, bezp. komponenty (FM_038)
nadlimitní Vyhodnoceno 11.09.2019 14.10.2019 09:00
116_Ve_ERDF_ Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin a Plovák na vzdušném proudu / System for experiments with measurement and control of fundamental process variables and Float in air stream levitation / FM_026, FM_027
podlimitní Hodnocení 01.08.2019 12.09.2019 10:00
všechny zakázky