Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
224_Ve_ERDF_Vodní lázeň - sestava_FZS_027
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 16.12.2019 10:00
223_Ve_ERDF II_CO2 laser a laserová gravírka_IIFM_017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2019 13.12.2019 13:00
214_Ve_3D STAR_Ocelová nosná konstrukce pro portálový stroj podle zadané dokumentace
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2019 10.12.2019 10:00
210_Ve_Rámcová dohoda na dodávky tonerů, součástí a příslušenství fotokopírovacích strojů
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2019 17.12.2019 10:00
207_Lo_ERDF_Laboratorní elektromobil
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2019 29.11.2019 09:00
211_Ve_ERDF_Osciloskop - 2 kusy (FM_148)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2019 26.11.2019 10:00
206_Ve_ERDF_Stabilizovaný laser HE-NE (FM_152)
podlimitní Vyhodnoceno 06.11.2019 22.11.2019 10:00
169_Lo_ERDF_Fluorescenční mikroskop_FZS 015
nadlimitní Příjem nabídek 30.10.2019 09.12.2019 09:00
184_KV_ERDF_Termostat (FZS_017)
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2019 13.11.2019 09:00
183_KV_ERDF_Sterilizátor (FZS_012)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2019 30.10.2019 09:00
177_Ve_ERDF_Teplotně regulovatelná třepačka_FZS_018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2019 29.10.2019 10:00
174_Ve_ERDF_Biohazard box
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2019 25.10.2019 10:00
170_Lo_ERDF_Přístroj pro měření výkonu (výkonový analyzátor)_FM 039
nadlimitní Hodnocení 03.10.2019 04.11.2019 09:00
155_KV_ERDF_Vybavení budovy „T“ TUL nábytkem
nadlimitní Hodnocení 24.09.2019 25.10.2019 09:00
144_KV_ERDF_Pracoviště, řídicí systém, motory, měnič, bezp. komponenty (FM_038)
nadlimitní Hodnocení 11.09.2019 14.10.2019 09:00
všechny zakázky