Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
008_Ve_TUL Vestavba výtahu - Menza Harcov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2022 02.02.2022 10:00
011_Ve_ERDF_Digestoř s příslušenstvím_FZS_025
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2022 01.02.2022 10:00
003_Lo_OPVVV LK_Expertní podpora_příprava projektové žádosti v rámci Horizon Europe_Excellence Hubs
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2022 24.01.2022 09:00
001_Ve_Projekt objektu TU Liberec – Vesec, etapa 3, Změna využití části stavby na Waldorfskou školu
podlimitní Příjem nabídek 05.01.2022 07.02.2022 10:00
174_JZ_Zařízení pro fotogrammetrickou analýzu deformace a rozměrů
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2022 21.01.2022 10:00
153_Lo_Rámcová dohoda na dodávky drogistického zboží
podlimitní Hodnocení 25.11.2021 13.12.2021 09:00
159_Ve_ERDF_automatický systém pro vyhodnocování žmolkovitosti textilií _FT_031
nadlimitní Hodnocení 02.11.2021 03.12.2021 10:00
104_JZ_TUL - Rekonstrukce tělocvičen suterénu bloku C kolejí Harcov
podlimitní Hodnocení 20.10.2021 22.11.2021 10:00
076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
nadlimitní Hodnocení 15.10.2021 04.01.2022 10:00
128_JZ_Hasící systém pro ochranu kobek spalovacích motorů
podlimitní Vyhodnoceno 14.10.2021 29.11.2021 10:00
116_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
podlimitní Vyhodnoceno 08.10.2021 22.11.2021 10:00
O_139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 09.07.2018 09:30
047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 23.03.2018 10:00
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
096_Výpočetní technika TUL - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 06.09.2016 21.09.2016 07:00
všechny zakázky