Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
049_To_Oprava sociálního zařízení na budově H - 5.NP až 8.NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 19.06.2023 09:00
057_Lo_Budova F2_2NP_Oprava výměnou_osvětlení ateliéru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 19.06.2023 09:00
063_JZ_NPO A1_Biologická kamera (FT_A1-032 KNT)
podlimitní Příjem nabídek 30.05.2023 21.06.2023 10:00
062_JZ_Propagační předměty pro TUL a její součásti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2023 21.06.2023 10:00
041_JZ_NPO A1_Videokonferenční systém do učebny TUL IC 1PP (REK_A1-015)
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2023 09.06.2023 10:00
044_Lo_NPO_Počítač včetně vybavení a software_A3_003
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2023 12.06.2023 09:00
038_Lo_Vybavení budovy F1 TUL nábytkem_katedra KVM
nadlimitní Hodnocení 25.04.2023 02.06.2023 09:00
036_Lo_Vybavení budovy F1 TUL nábytkem (katedry KTS a KMT)
nadlimitní Vyhodnoceno 24.04.2023 26.05.2023 09:00
011_JZ_Grafické služby pro OKM
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2023 13.03.2023 10:00
O_139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 09.07.2018 09:30
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
096_Výpočetní technika TUL - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 06.09.2016 21.09.2016 07:00
093_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 24.08.2016 08.09.2016 07:00
087_Propagační předměty - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 05.08.2016 20.08.2016 10:00
086_Propagační předměty - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 05.08.2016 19.08.2016 23:59
všechny zakázky