Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
nadlimitní Příjem nabídek 15.10.2021 19.11.2021 10:00
131_JZ_Realizace stavby laboratoře KEZ
podlimitní Příjem nabídek 15.10.2021 08.11.2021 10:00
128_JZ_Hasící systém pro ochranu kobek spalovacích motorů
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2021 03.11.2021 10:00
145_Ve_ERDF2_Stand pro výuku problematiky dobíjecí infrastruktury elektrických vozidel_IIFM_028
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 25.10.2021 10:00
141_Ve_ERDF2_AV technologie a kamerový systém pro simulace napříč 6 laboratořemi (Dotykový interaktivní panel)_OSE_003
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 22.10.2021 10:00
116_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2021 10.11.2021 10:00
136_Lo_ERDF 1_Universal wear tester_přístroj pro zkoušky opotřebení a oděru_ FT 030
nadlimitní Příjem nabídek 07.10.2021 08.11.2021 09:00
129_Lo_ERDF 1_Temperature oxygen index_přístroj pro stanovení kyslíkového čísla_FT 018
podlimitní Hodnocení 01.10.2021 19.10.2021 09:00
127_Lo_ERDF 1_Ochranný box pro bezpečné zpracování kompozitních vzorků_ FT 014
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.09.2021 11.10.2021 09:00
125_Lo_ERDF 1_Výtlačný plastometr (melt flow index tester)_FT 010
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.09.2021 11.10.2021 09:00
124_Lo_ERDF 1_Materiálová tiskárna pro tvorbu tenkých vrstev FT_009
nadlimitní Příjem nabídek 30.09.2021 01.11.2021 09:00
121_Lo_Změna využití stávajících prostor objektu kolejí I TUL v Liberci_SOŠ_EXTERIER
podlimitní Hodnocení 16.09.2021 05.10.2021 09:00
120_Ve_Dostavba budovy F2 Technické univerzity v Liberci
podlimitní Hodnocení 14.09.2021 15.10.2021 10:00
097_Lo_Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
podlimitní Vyhodnoceno 21.07.2021 31.08.2021 09:00
094_JZ_Zabezpečovací a vibrodiagnostický online systém pro zkušebnu pohonných jednotek
podlimitní Hodnocení 02.07.2021 28.07.2021 10:00
všechny zakázky