Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
145_Ve_ERDF2_ Plynová turbína_IIFS_004
nadlimitní Příjem nabídek 10.08.2020 10.09.2020 10:00
100_Ve_TUL – Vzduchotechnika podkroví budovy P
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2020 20.08.2020 10:00
115_JZ_Laboratorní nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2020 17.08.2020 10:00
112_Ve_Bicyklový ergometr pro aerobní a anaerobní zátěžové testy včetně modulu pro analýzu techniky šlapání (KTV_020)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.06.2020 08.07.2020 10:00
104_Ve_ERDF2_Zařízení pro analýzu obrazových dat (IIFM_032)
nadlimitní Hodnocení 05.06.2020 13.07.2020 10:00
099_Ve_ERDF_ Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin a Plovák na vzdušném proudu / System for experiments with measurement and control of fundamental process variables and Float in air stream levitation / FM_026, FM_027
podlimitní Hodnocení 01.06.2020 08.07.2020 10:00
073_Ve_NMR spektrometr pro pevnou fázi_Pro-NanoEnviCz II
nadlimitní Hodnocení 20.05.2020 23.06.2020 10:00
068_Lo_VIN2_Chromatograf vybavený hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením
nadlimitní Vyhodnoceno 07.05.2020 08.06.2020 09:00
O_139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 09.07.2018 09:30
047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 23.03.2018 10:00
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
096_Výpočetní technika TUL - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 06.09.2016 21.09.2016 07:00
093_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 24.08.2016 08.09.2016 07:00
087_Propagační předměty - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 05.08.2016 20.08.2016 10:00
086_Propagační předměty - 1 část
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 05.08.2016 19.08.2016 23:59
všechny zakázky