Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
011_JZ_Vývoj dekorativních tenkých vrstev s proměnlivou tloušťkou s různými optickými vlastnostmi
nadlimitní Příjem nabídek 18.02.2021 22.03.2021 10:00
010_JZ_Vývoj barevné dekorativní nano vrstvy
nadlimitní Příjem nabídek 18.02.2021 22.03.2021 10:00
023_Lo_ERDF 2_Naprašovací zařízení pro SEM_BIO 031
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2021 01.03.2021 09:00
027_Ve_Ocelová lávka ke kolejím TUL Liberec-Harcov
podlimitní Příjem nabídek 16.02.2021 02.03.2021 10:00
024_Ve_ERDF_Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin, plovák na vzdušném proudu_(FM_026,FM_027)
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2021 18.03.2021 10:00
006_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2021 08.04.2021 10:00
025_JZ_ERDF2_Cirkulační lázeň_BIO_011
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2021 02.03.2021 10:00
211_Ve_Dostavba budovy F2 Technické univerzity v Liberci
podlimitní Příjem nabídek 03.02.2021 23.03.2021 10:00
021_Lo_ERDF 2_Mikroskop invertovaný_BIO 023
podlimitní Vyhodnoceno 29.01.2021 16.02.2021 09:00
019_Ve_3DSTAR_Výroba a montáž robotického ramene
podlimitní Vyhodnoceno 27.01.2021 12.02.2021 10:00
018_Lo_ERDF 1_Jednofotonový detektor_FM 156
nadlimitní Vyhodnoceno 14.01.2021 15.02.2021 09:00
009_Lo_ERDF 1_Modulátory s řídícími jednotkami a jednofotonový detektor_FM _153_154_156
nadlimitní Vyhodnoceno 14.01.2021 15.02.2021 09:00
004_Ve_3D STAR_ Zdvihací sloupy pro robotické rameno
podlimitní Vyhodnoceno 11.01.2021 05.02.2021 10:00
008_Lo_ERDF 1_Přístroj pro elektrostatické zvlákňování_FZS 011
nadlimitní Hodnocení 05.01.2021 26.02.2021 09:00
O_139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 21.02.2020 09.07.2018 09:30
všechny zakázky