Prior information notice: 34_Univerzitní knihovna – adaptace obj. „E2“ a přístavba laboratoře KEZ

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 635338
Date sent: 31.03.2016
Publication date: 01.04.2016

Contracting authority

  • Official name: Technická univerzita v Liberci
  • CRN: 46747885
  • Postal address:
    Studentská 1402/2
    461 17 Liberec 1
  • Name of the department: PRA - oddělení právní
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure