Veřejná zakázka: 151_MK_Testování in-vivo pro projekt pre-seed „Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1228
Systémové číslo: P14V00000205
Počátek běhu lhůt: 05.09.2014
Nabídku podat do: 15.09.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 151_MK_Testování in-vivo pro projekt pre-seed „Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
ČÁST 1
Testování in vivo – nanovlákenné cévní náhrady (model kardiovaskulárního onemocnění - bypass)
Provedení in vivo testů nanovlákenných cévních náhrad dle optimalizovaných receptur pro in vivo testování.
Provedení testů na relevantním zvířecím modelu (králík) s využitím optimalizovaných nanovlákenných cévních náhrad. Testování nanovlákenných cévních náhrad bude provedeno na modelu kardiovaskulárního onemocnění.
Provedení angiografie a sonografie
Vypracování závěrečné zprávy, zpracování výsledků.

ČÁST 2
Testování in vivo – scaffoldy s přesně definovanou strukturou, náhrady hyalinní chrupavky, náhrady kostní tkáně
Provedení in vivo testů výše uvedených materiálů dle optimalizovaných receptur pro in vivo testování.
Provedení testů na relevantním zvířecím modelu (králík) s využitím výše uvedených materiálů.
Testování scaffoldů s přesně definovanou strukturou bude provedeno na modelu kýly (náhrada klasické podpůrné síťky po operaci kýly síťkou nanovlákennou a biodegradabilní).
Testování náhrad hyalinní chrupavky bude provedeno na modelu osteoartrózy.
Testování náhrad kostní tkáně bude provedeno na modelu velkých kostních defektů (např. v důsledku traumatu – tříštivé zlomeniny či po odstranění tumoru).
Vypracování závěrečné zprávy, zpracování výsledků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 940 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Technická univerzita v Liberci
 • IČO: 46747885
 • Poštovní adresa:
  Studentská 1402/2
  461 17 Liberec 1
 • Název oddělení: PRA - oddělení právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050177

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)

osobně nebo písemně na adrese:

Technická univerzita v Liberci
odd. právní – veřejné zakázky
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy