Veřejná zakázka: Rámcová smlouva n a dodávku nábytku skupina Kancelářský nábytek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 163
Systémové číslo: P12V00000103
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 207427
Počátek běhu lhůt: 06.02.2012
Nabídku podat do: 30.03.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva n a dodávku nábytku skupina Kancelářský nábytek
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Tato Rámcová smlouva stanovuje základní obsah právního vztahu mezi výše uvedenými smluvními stranami, tj. Objednatelem a Dodavateli za účelem uzavření následných realizačních smluv, jejichž předmětem bude nákup nábytku v rozsahu a charakteru stanoveném Rámcovou smlouvou (dále jen „Realizační smlouvy“). Specifikace a rozsah předmětu Rámcové smlouvy je uveden v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Objednatel je oprávněn po dobu trvání Rámcové smlouvy poptávat jak menší tak větší množství v Příloze č. 1 uvedených komodit. Též je oprávněn poptávat různé rozměry v zadávací dokumentaci uvedených komodit.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Technická univerzita v Liberci
 • IČO: 46747885
 • Poštovní adresa:
  Studentská 1402/2
  461 17 Liberec 1
 • Název oddělení: PRA - oddělení právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050177

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Oznámení o zadání zakázek na základě rámcové dohody