Public contract: 116_Ve_ERDF_ Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin a Plovák na vzdušném proudu / System for experiments with measurement and control of fundamental process variables and Float in air stream levitation / FM_026, FM_027

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 2374
System number: P19V00000125
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 01.08.2019
Tender submit to: 12.09.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: 116_Ve_ERDF_ Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin a Plovák na vzdušném proudu / System for experiments with measurement and control of fundamental process variables and Float in air stream levitation / FM_026, FM_027
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
FM_026 Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin …… 2 kusy
FM_026 System for experiments with measurement and control of fundamental process variables …... 2 pieces
FM_027 Plovák na vzdušném proudu … 3 kusy
FM_027 Float in air stream levitation … 3 pieces

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 3 350 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Technická univerzita v Liberci
 • CRN: 46747885
 • Postal address:
  Studentská 1402/2
  461 17 Liberec 1
 • Department name: PRA - oddělení právní
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60050177

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL links