Veřejná zakázka: 106_To_OP PIK_Dodávka služeb pro zajištění měření a analýzy zachycené rtuti a jejích derivátů a dalších těžkých kovů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2987
Systémové číslo: P22V00000124
Evidenční číslo zadavatele: 22/9615/106
Datum zahájení: 31.10.2022
Nabídku podat do: 11.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 106_To_OP PIK_Dodávka služeb pro zajištění měření a analýzy zachycené rtuti a jejích derivátů a dalších těžkých kovů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodávka služeb pro zajištění analýzy zachycené rtuti a jejích derivátů (Hg0, Hg+, Hg2+) a vyjmenovaných těžkých kovů.

Technická specifikace – rtuť ve všech stavech (Hg0, Hg+, Hg2+), těžké kovy – kadmium, arsen, antimon a thalium.

Výstupem bude studie popisující způsoby jednorázového a kontinuálního měření koncentrací rtuti a výše uvedených těžkých kovů a jejich certifikace dle zákonných parametrů (ČR i EU) při koncentraci pod 10 µg/m3.

Dalším výstupem bude poskytnutí vzorků spaliny z reálného zdroje znečištění, a to zdroj spalující hnědé uhlí a spalovna odpadů, a to v minimálním objemu poskytnutých vzorků 2x
1 m3 za každý zdroj, a to v odběrových vacích při okolním tlaku a teplotě.

Posledním výstupem je pak kompletní chemická analýza poskytnutých vzorů.

Výstupy budou zadavateli předány 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Technická univerzita v Liberci
 • IČO: 46747885
 • Poštovní adresa:
  Studentská 1402/2
  461 17 Liberec 1
 • Název oddělení: PRA - oddělení právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050177

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky