Public contract: 106_To_OP PIK_Dodávka služeb pro zajištění měření a analýzy zachycené rtuti a jejích derivátů a dalších těžkých kovů

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 2987
System number: P22V00000124
Contracting authority registration number: 22/9615/106
Date of commence: 31.10.2022
Tender submit to: 11.11.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: 106_To_OP PIK_Dodávka služeb pro zajištění měření a analýzy zachycené rtuti a jejích derivátů a dalších těžkých kovů
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem zakázky je dodávka služeb pro zajištění analýzy zachycené rtuti a jejích derivátů (Hg0, Hg+, Hg2+) a vyjmenovaných těžkých kovů.

Technická specifikace – rtuť ve všech stavech (Hg0, Hg+, Hg2+), těžké kovy – kadmium, arsen, antimon a thalium.

Výstupem bude studie popisující způsoby jednorázového a kontinuálního měření koncentrací rtuti a výše uvedených těžkých kovů a jejich certifikace dle zákonných parametrů (ČR i EU) při koncentraci pod 10 µg/m3.

Dalším výstupem bude poskytnutí vzorků spaliny z reálného zdroje znečištění, a to zdroj spalující hnědé uhlí a spalovna odpadů, a to v minimálním objemu poskytnutých vzorků 2x
1 m3 za každý zdroj, a to v odběrových vacích při okolním tlaku a teplotě.

Posledním výstupem je pak kompletní chemická analýza poskytnutých vzorů.

Výstupy budou zadavateli předány 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 990 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Liberec

Contracting authority

 • Official name: Technická univerzita v Liberci
 • CRN: 46747885
 • Postal address:
  Studentská 1402/2
  461 17 Liberec 1
 • Name of the department: PRA - oddělení právní
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60050177

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance