Veřejná zakázka: CxI_33_Uveřejnění dokladů k zakázce "Softwarový systém pro správu biogeochemických, geomechanických a environmentálních měření a jejich modelování"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 708
Systémové číslo: P13V00000266
Evidenční číslo zadavatele: 213004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.03.2012
Nabídku podat do: 09.07.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CxI_33_Uveřejnění dokladů k zakázce "Softwarový systém pro správu biogeochemických, geomechanických a environmentálních měření a jejich modelování"
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Část A. Systém pro správu experimentálních měření
Software pro správu bodových experimentálních měření. Infrastruktura pro data z měření z aplikační oblasti biogeochemie, geotechnika, speciální sanační zásahy za pomoci nanotechnologií a hydrogeologie. Požadována je možnost rozšíření o export dat do formátů pro vizualizaci, simulace, statistiku a analýzu rizika. Dalšími požadavky je tvorba tabulek, reportů, grafů, map, profilů, rozšiřitelnost o modul pro načítání dat a tvorbu reportů přes webovou aplikaci. Systém má být vhodný pro serverové nasazení. Jedná se o tzv. Environmental data management system. Je požadovaná databáze s dvěma uživatelskými přístupy.

Část B. Multifyzikální simulační software
Software pro výpočty multifyzikálních úloh zahrnujících pružnost, proudění tekutin, vedení tepla, elektromagnetismus a chemické reakce. Požadována je možnost použití v grafickém i skriptovém režimu, možnost definovat vlastní fyzikální jev pomocí diferenciální rovnice, možnost podrobného výběru matematických metod a nastavení jejich parametrů, komfortní 2D a 3D vizualizace, rozhraní pro široké spektrum vstupních a výstupních formátů.


Část C. Geochemický a biogeochemický simulátor
Modul pro simulace geochemických a biogeochemických jevů (chemické rovnováhy, re-akční kinetika, speciace, povrchová komplexace) zahrnujících 1D a 2D transport porézním prostředím.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 420 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Technická univerzita v Liberci
 • IČO: 46747885
 • Poštovní adresa:
  Studentská 1402/2
  461 17 Liberec 1
 • Název oddělení: CXI
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050177

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy