Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2021 09:57:56
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
zadavatel obdržel žádost dne 20.10.2021.

Text žádosti:
Vážený zadavateli,
pracovní vytížení našich zaměstnanců nám brání absolvovat prohlídku místa plnění ve vámi stanoveném termínu.
Žádáme Vás proto o náhradní termín v následujícím týdnu. Děkujeme.

K tomuto zadavatel uvádí, že s touto žádostí souhlasí. Náhradní termín plnění byl stanoven na den 27.10.2021 v 10:00. Na prohlídku místa plnění se hlašte dle podmínek, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Opravenou zadávací dokumentace posílám v příloze k tomuto sdělení a bude nahrána v sekci Zadávací dokumentace.

Zadavatel uvádí, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 25.11.2021 do 10:00.

S pozdravem
Jan Žďárský


Přílohy
- 01_076_Výzva a Zadávací dokumentace_OPRAVA.pdf (917.59 KB)