Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2021 10:07:49
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
v příloze Vám zasílám odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

V souvislosti s těmito dotazy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem
Jan Žďárský


Přílohy
- 23_076_Žádost o vysvětlení ZD_1_odpověď.pdf (353.25 KB)