Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.11.2021 20:32:07
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4

Vážení,

v příloze k tomuto sdělení Vám zasílám odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem
Jan Žďárský


Přílohy
- 25_076_Žádost o vysvětlení ZD_4_odpověď.pdf (361.17 KB)