Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2021 10:39:44
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Vážení,
zadavatel objevil chybu v psaní a počtech v příloze č. 1 - Čestné prohlášení.

Zadavatel nahrává opravené čestné prohlášení do sekce Zadávací dokumentace a zároveň je přílohou k tomuto sdělení.

Zadavatel v souvislosti s tímto sdělením neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem
Jan Žďárský


Přílohy
- 02_076_P1_Čestné prohlášení.doc (77.50 KB)